Go Back

XXVI Krajowe Dni Ziemniaka

Cele te osiągane są poprzez znaczącą liczbę wystawców z kraju i zagranicy, udział wsparcie wystawy i konferencji przez organy władzy samorządowej i centralnej, czynny udział w organizacji świata nauki, samorządów rolniczych i przedstawicieli przemysłu rolno – spożywczego. W roku 2019 zostaną one zorganizowane w Nidzicy w dniach 23-25 sierpnia.