Go Back

AVR zet machinedata om in voordeel volgens vraag van consument

Description

Door de groeiende bevolking, nood aan meer traceerbaarheid en de schaarste aan landbouwgrond staat de landbouw op een keerpunt. De oplossing? De oogst per vierkante meter opdrijven met slimme landbouw. Machinebouwer AVR vervult daarin een pioniersrol. In die optiek gaven ze op 9 juli 2018 een infosessie voor telers en verwerkers rond het waarom van Internet of Things, met als gastsprekers Sven Van De Voorde (Delhaize) en Jürgen Decloedt (VITO).

 

Sfeerbeelden

 

Wat vraagt de consument en hoe ermee om te gaan

Startpunt om te weten welke technologieëen de teler helpen om aan die vraag te voldoen is weten wie de consument is en wat hij wil.

Volgens marktonderzoeken van Delhaize verandert het profiel van de consument helemaal en hebben we met een veel kritischere consument te maken. De categorieën verschuiven van leeftijdsgebonden groepen die voedingskeuzes maken o.b.v. hun familiale omstandigheden, naar niet-leeftijdsgebonden groepen die keuzes maken o.b.v. gedrag en kwaliteitsvereisten.

 

Gegevens gebruiken om landbouwpraktijken te verbeteren

Nu elk voertuig standaard is uitgerust met een sensorensysteem en de kost van IoT-technologie daalt, ziet landbouwmachineproducent AVR veel mogelijkheden in dataverzameling. Wat willen ze gaan doen? Geconnecteerde sensoren gebruiken om een gedetailleerd inzicht te krijgen in de omgevings-omstandigheden, de oogstopbrengst en het beheer van de grond.

 

”Betere landbouwpraktijken zijn cruciaal om te kunnen voldoen aan de voedselnoden van een exponentieel toenemende wereldbevolking. Om dat te kunnen waarmaken, moeten belanghebbenden intelligente beslissingen nemen op basis van data-analyse.”

 “Landbouwers kunnen die gegevens gebruiken om de monitoring van hun oogstopbrengst te verbeteren, en bedrijven die gewassen verwerken, krijgen inzicht in de kwaliteit en kenmerken van inkomende gewassen,” zegt Koen. “Deze accurate real-time inzichten zorgen voor een hogere efficiëntie, minder afval en betere processen.” licht Koen Uyttenhove toe. Hij is IoT-manager bij AVR.

 

In het verleden legde AVR het accent veel meer op de mechanische kant van de landbouw. Er werd vooral ingezet op grotere, bredere machines met de bedoeling de capaciteit te verhogen. We zijn door de beperkingen van wegverkeer en bodemdruk hier een beetje aan het einde. “Vandaag is het onze doelstelling om slimmere machines te ontwikkelen met tal van extra sensoren en om de gegevens die daarmee verzameld worden te gebruiken om extra waarde en transparantie te creëren voor alle betrokkenen doorheen de hele waardeketting. Dat vormt dan een toegevoegde waarde bovenop onze core business van kwalitatief hoogstaande machines,

Delaware ontwikkelde een MS Azure-gebaseerd IoT-platform waarin het de technologie integreerde die is ontwikkeld door IoT hardware-expert EuroTech. Het platform verzamelt, analyseert en visualiseert de gegevens van sensoren op tractoren en andere landbouwvoertuigen.

Open platform vanaf eind 2018

Momenteel is er al een testversie operationeel. Later in 2018 wil AVR het platform openstellen voor eindgebruikers om feedback vanuit de markt te verzamelen. Op basis daarvan kan het dan de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten sturen.

Koen heeft er vertrouwen in. “We willen ook andere technologieën verkennen zoals het gebruik van voorspellende analyse en beeldanalyse om de kwaliteit en omvang van de oogst te voorspellen.”

Toch wil AVR vooral focussen op de productie van kwalitatieve machines. “Hoewel deze onderzoeksprojecten belangrijk zijn voor ons, en het interessant is om zeer specifieke softwareoplossingen aan te bieden, blijven we in de eerste plaats toch aardappelfanaten met een grote expertise in elektromechanica,” besluit Koen.<contact us button>

VITO aardappelmonitoringplatform

In 2017 lanceerde VITO WatchITgrow, een open monitoring platform dat als doelstelling heeft de bruikbare oogsten van o.a. aardappelpercelen in België op een duurzame manier te verhogen. Op basis van satellietbeelden, meteo-, bodem- gebruikers- en IoT data biedt het platform inzichten aan over de evolutie en mogelijke opbrengsten. In de nabije toekomst dient er gepersonaliseerd advies geleverd te kunnen worden aan telers en worden er meer databronnen geïntegreerd in de applicatie. Ook AVR bekijkt of ze die data in de toekomst kunnen gebruiken.

 

Mis geen enkele uitnodiging en ontvang als eerste alle nieuwtjes. Registeer u hier op onze nieuwsbrief.

 

Pers: Tine Coopman | 0032 51 24 55 66