Go Back

ESF, investeert in jouw toekomst

Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

AVR geniet de steun van ESF en VCF in haar project rond Supporting Talent Cultivation. Dit omvat Project opleidingen tot einde 2021.
Doelgroep: laag- en middelgeschoolden en 50-plussers.
Doelstelling: versterken 21e eeuwse vaardigheden, o.m. digitale skills en leiderschap.

Met steun van de Europese Unie

Projectomschrijving - Affiche ESF