Go Back

Koen Uyttenhove

U heeft een vraag over Internet of Things? Rechts vindt u mijn contactgegevens.

WatchITgrow is een online informatieplatform dat landbouwers bijstaat om hun percelen vlot en efficiënt te kunnen opvolgen.