Go Back

AVR wint de "ICT Project of the Year" award van Data News

Beschrijving

AVR won in november 2018 de award voor ICT/Digital Project of the Year van Datanews, specifiek binnen de categorie kleinere projecten. Collega Koen Uyttenhove, IoT Manager, geeft meer uitleg.

Zoals in alle sectoren wordt ook de landbouw sector geconfronteerd met digitalisering om de uitdagingen te kunnen aanpakken. Hier zet AVR sterk op in, om zo een meerwaarde te kunnen leveren voor zijn klanten (landbouwers, dealers en loonwerkers).  

Het AVR Connect Project

AVR Connect is een software platform die al onze digitale toepassingen visualiseert waarin we data gebruiken komende van allerlei sensoren op onze machines in het veld. Van deze data maken we informatie waarmee onze klanten geholpen worden. Zo wordt bijvoorbeeld opbrengstdata van de oogst verzameld, die dan visueel op een detailkaart weergegeven wordt zodat de boer zeer nauwkeurig de efficiëntie op zijn veld kan weten. Hij kan dit dan gebruiken om later extra te bemesten of sproeien.

Ook worden allerlei machine data geregistreerd, zoals bijvoorbeeld het vermogen en verbruik van de motor. Deze data kan dan weer veel zeggen over de werkcondities, alsook de dealers en landbouwers helpen bij onder andere het analyseren van de machine.

Verder wordt bijvoorbeeld ook nog via GPS de machine constant gevolgd, dit is zeer handig voor fleet management en voor loonwerkers die dan hun facturatie kunnen verfijnen.

Dit zijn lang niet alle toepassingen, maar het schetst wel een beeld waar we mee bezig zijn. Deze toepassingen zijn zeer nuttig op hun eigen, maar als ze allemaal samen gecombineerd worden verhoogt dit hun toegevoegde waarde enorm.

Ook willen we deze data, die eigendom is van de landbouwer, gaan delen met andere spelers in de keten om bepaalde processen te verbeteren.

Toepassingen in testfase

Momenteel zitten deze toepassingen nog in de testfase bij een aantal klanten van AVR. Ze zijn geïnstalleerd op de machines van enkele boeren zodat we er zelf nog ervaring mee kunnen opdoen en kijken of ze onze verwachtingen inlossen. Ook willen we klanten betrekken in de verdere uitwerking van AVR Connect.

De eerste reacties zijn in ieder geval heel positief, en we kijken er naar uit om dit in productie te brengen en nog meer zaken te ontwikkelen.

De meerwaarde voor landbouwers en dealers

Het mooie aan deze toepassingen is dat ze op verschillende niveaus hun waarde bijbrengen. De boeren kunnen hun opbrengst optimaliseren en hun kosten doen dalen omdat ze heel gericht kunnen bemesten en sproeien. De dealers kunnen door de beschikbaarheid van de machinedata hun service optimaliseren en indien er een probleem optreed dit enorm snel verhelpen. Voor ons helpt dit enorm om het gebruik van de machines te analyseren zodat we fouten snel kunnen detecteren en onze machines nog beter kunnen ontwikkelen.

Praktijktesten leggen moeilijkheden bloot

Het moeilijkste was om alles van het testlabo naar het veld te krijgen. In een testlabo werkt alles in een propere gecontroleerde omgeving, maar eens dat we dit op een werkende machine zetten treden er toch wat problemen op. De boeren werken sowieso al in condities met veel modder en water, maar ze werken ook door weer en wind. De systemen die we ontwikkelen moeten dus voldoende robuust zijn om zelfs de zwaarste condities te kunnen weerstaan.

Verder is er ook nog altijd een gemengd gevoel bij de boeren over het gebruik van data. In het verleden is hier door sommige bedrijven gebruik van gemaakt. Wij willen de boeren duidelijk maken dat de data die ze genereren een bepaalde waarde heeft voor andere spelers in de aardappel keten. Die waarde moet op een of andere manier terugvloeien naar hun. Hier ondernemen we actie in door een duidelijke communicatie, maar dit heeft nog wat tijd en sensibilisering nodig.

Winstfactor van het AVR Connect project

Het is een project dat twee werelden die niet direct veel gemeen hebben samenbrengt. Als je aan aardappelen denkt is ICT & cloud niet het eerste waar de aandacht naar toe gaat.

Ons project brengt de digitale wereld dichter naar de landbouw, wat in de toekomst nodig gaat zijn om concurrentieel te blijven met andere landen en tegelijk ook om te verzekeren dat we in onze eigen noden kunnen voorzien. Ik denk dat het deze gedachte was die de jury overtuigd heeft. Landbouw (en zeker aardappelakkerbouw) blijft in België van enorm groot belang, dit is historisch iets waar we veel expertise in hebben en het is een sector die we moeten bewaren en verder ontwikkelen.

Artikel i.s.m. Agoria