Go Back

'Boeren stemmen mee over nieuw landbouwbeleid'

Beschrijving

Roeselare, 21 september - Dit najaar starten de onderhandelingen over het nieuwe Europese landbouwbeleid. Aan die Europese landbouwtafel zit sinds januari ook Roeselarenaar Tom Vandenkendelaere, Europees Parlementslid en lid van de belangrijke landbouwcommissie daar. Als hoogtepunt van zijn landbouw-tour bij West-Vlaamse boeren organiseerde Vandenkendelaere op woensdag 20 september in samenwerking met landbouwmachinebedrijf AVR een interactieve sessie waarop 70 boeren, stakeholders en geïnteresseerden te gast waren, met als centrale vraag 'Hoe Boert Europa?'.

Er werd gedebatteerd en van gedachten gewisseld over de toekomst van landbouwsubsidies, de vraag naar meer duurzame landbouw, de verjonging en het belang van export voor West-Vlaanderen. Nieuw was dat na iedere gedeelte de aanwezigen digitaal zelf konden meestemmen over sommige van de ideeën die straks tijdens de Europese onderhandelingen zullen aan bod komen. Quote Tom Vandenkendelaere: “Roeselare en omstreken zijn de groenten-, aardappel-, varkens- en melkleverancier van Europa. Het is belangrijk dat onze boeren ook betere kansen krijgen in het nieuwe landbouwbeleid straks, en daarom wou ik eerst luisteren naar de stem van mensen uit eigen streek.”

Bron: EUTOM

Op de foto vlnr: Bioboer Walter Cambie, Belgian Pork Group COO Luc Verspreet, AVR-CEO Stefan Top, Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere, Willem Ter Heerdt - ING Bank, Professor Josse De Baerdemaker - KU Leuven, Europese Jonge Boerenvoorzitter (CEJA) Jannes Maes en de Roeselaarse Schepen voor Landbouw Marc Vanwalleghem