Go Back

Opportuniteiten van machineparameters - Smart Digital Farming

Beschrijving

Hoe vertaalt digital farming zich in uw sector?

“We beschikken alvast over heel wat mogelijkheden om machines slimmer te maken. Een volgende stap zijn slimme systemen die we door de hele keten heen kunnen uitwerken en waardoor we verschillende machines met elkaar laten communiceren. Het doorsturen van het verbruik en de gegevens van de hectareteller, maar ook machineparameters bieden opportuniteiten. We zien zeker mogelijkheden om in te spelen op de capaciteitsuitdagingen waar de aardappelsector mee geconfronteerd wordt. Gezien de ruime teeltrotatie die moet aangehouden worden, is het totale potentieel beperkt. Op dat vlak kunnen perceelsrapporten nuttig zijn en zijn ook duurzame productiviteitsstijgingen gewenst.”

Welke uitdagingen brengt digital farming met zich mee? En hoe probeert u deze te beantwoorden?

“We moeten een stap verder gaan, en dan wordt het combineren van data uit verschillende bronnen de uitdaging. De data die door met sensoren uitgeruste machines, weerstations en bodemscans ter beschikking is, moet binnen farmmanagementsystemen verzameld worden. Een nog grotere uitdaging is om daar dan ook iets mee te doen. Daarom werken we momenteel volop aan het connecteren van onze machines, zodat gegevens automatisch kunnen worden doorgestuurd en opgevolgd - ook naar andere schakels in de keten. Via bodemscans kan het potentieel van de velden in kaart worden gebracht. Vervolgens kunnen we daar met onze machines via variabele technieken op inspelen. Gewassensing via drones of spuitmachines, satellietbeelden, vochtsensoren en weerstations kunnen bovendien helpen om zeer precies te bepalen wanneer welke behandeling nodig is tijdens het groeiseizoen. Bij het rooien kunnen we via onze machines meten wat de uiteindelijke opbrengst is van het veld, en op basis daarvan verdere optimalisaties aanbrengen voor het volgende seizoen. Door al het bovenstaande te combineren, kan dat tot een soort ‘partijpaspoort’ leiden.”

Hoe ziet u de toekomst van digital farming evolueren?

“Achter de schermen wordt volop gewerkt aan standaarden om data te kunnen uitwisselen tussen machines en werktuigen van verschillende merken, en vervolgens ook met verschillende bestaande farmmanagementsystemen. Die standaardisatie is echt nodig om de volgende stap te kunnen zetten. Daarnaast schept het afstemmen van alle spelers binnen de keten nieuwe mogelijkheden, maar dan wel binnen de juiste dataownershipwetgeving en met wederzijds respect en vertrouwen tussen alle spelers. Ook zal het belangrijk zijn om verder in te zetten op traceability.”

Mis geen enkele uitnodiging en ontvang als eerste alle nieuwtjes. Registeer u hier op onze nieuwsbrief.

 

Pers: Tine Coopman | 0032 51 24 55 66